Sağlıklı Dişlerle
Hayata Gülümseyin...
Telefon Randevu İçin 182

Temel İlke ve Değerlerimiz

Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

  • Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını Bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirerek,

  • Verimlilik  ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak,

  • Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak;

  • İnsaniyet (hizmet kalitesi) ilkesini; kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak  hedeflerimize ulaşmak.