Sağlıklı Dişlerle
Hayata Gülümseyin...
Telefon Randevu İçin 182

Birimlerimiz

Kalite Yönetim Biriminin Görevleri

 

  • SKS ADSH çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlanması
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip edilmesi
  • Öz değerlendirmeleri planlar ve yönetilmesi
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetilmesi
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetilmesi
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetilmesi
  • SKS ADSH çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlanması
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetilmesi
  • SKS ADSH çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak
  • Başhekim vereceği diğer görevleri yapar.
Hasta Hakları Birimi
 
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
 
 
Satın Alma ve Ön Muhasebe Birimi
Bilgi işlem birimi
 
• Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
• Döner Sermaye Birimi
 
Personel İşleri Birimi
 
 

Diş Protez Laboratuarı

Röntgen Birimi
Merkezi Sterilizasyon Birimi