Sağlıklı Dişlerle
Hayata Gülümseyin...
Telefon Randevu İçin 182
13.01.2017

İZMİR ANESTEZİ GÜNLERİ BAŞLIYOR…

 

“İZMİR ANESTEZİ GÜNLERİ POSTOPERATİF ANALJEZİDE GÜNCEL GÖVDE ve BATIN BLOKLARI"

Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından İzmir Anestezi Günleri “Postoperatif Analjezide Güncel Gövde Ve Batın Blokları” konulu toplantı 14 Ocak 2017 Cumartesi günü Tepecik EAH Bornova Ek Bina’da organize edilecektir.

Toplantıda pektoral blok tip 1 ve 2, serratus bloğu, transversus abdominis plan bloğu, rektus sheath bloğu, kuadratus lumborum bloğu konuları sunulacak. Manken üzerinde ultrason ile lokalizasyonlar gösterilecektir.   

Tarih: 14 Ocak 2017 Cumartesi

Saat: 09:00 -12:15

Adres: SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Ek Bina - Sanayi Caddesi, No: 7 Bornova -İZMİR